Zostavy

Výčapné stojany

Gastro zariadenia

Drogéria

Vodné stolové chladenie

Vodné stolové chladenie
Vodné stolové chladenie na pivo je vybavené dvoma výčapnými kohútami a je určené na stáčanie a chladenie nápojov. Chladenie sa umiestňuje na výdajný stôl. Je určené hlavne pre trvalé priestory.